מרכז רפואי תל אביב (בי"ח איכילוב)

 • שיקום

  2  מחלקות שיקום (תוספת קומה) בשטח של כ- 3,000 מ"ר ומרפאות ילדים במבנה עתיר מערכות ופונקציות רפואיות רבות, בשטח של כ- 2,500 מ"ר.

 • תוספת קומות - בי"ח דנה

  תוספת 2 קומות מעל בית החולים לילדים, הכוללות טיפול נמרץ, חדרי אשפוז, מעבדת הליכה, מחלקת אונקולוגיה וכו'.

 • קומה 1 -בי"ח דנה

  שיפוץ ושדרוג מחלקת אשפוז המטואונקולוגיה.

 • מרפאות דנה

  בנייה של מרפאות בית החולים לילדים "דנה" בשטח של כ- 4,000 מ"ר.

 • מכון קרינה

  הקמת מכון הקרינה (רדיותרפיה) למחלקת אונקולוגיה בשלושה שלבים,  לרבות ביצוע מתקנים למאיצים ב-3 קומות תת קרקעיות.

 • בית ספר לאחיות

  תוספת קומה מעל מבנה קיים.

 • חדרי ניתוח דרומיים

  שדרוג חדרי ניתוח קיימים וביצוע חדרי ניתוח חדשים.

 • חדרי ניתוח יום

  שיפוץ מעמיק של אגף חדרי ניתוח יום, לרבות הפונקציות הנלוות בשטח של כ-4,000 מ"ר.

 • בית חיות

  תיאום תכנון.

 • קומות 2-3 - בי"ח דנה

  שיפוץ ושדרוג מחלקות אשפוז.

 • מבנה פסיכוגריאטריה

  מבנה חדש בשטח של כ- 2,000 מ"ר.