מרכז רפואי קפלן, רחובות (שירותי בריאות כללית)

 • בניין 108 מיטות

  מבנה חדש הכולל חדרי לידה ומחלקות אשפוז ויולדות.

 • מיון חדש ואשפוז יום כירורגי (2 שלבים)

  מבנה חדש של מיון, כולל שיפוץ המיון הישן וחדרי ניתוח אמבולטוריים.

 • מחלקות חדשות

  מחלקות חדשות עתירות מערכות (גזים רפואיים, מתח נמוך ועוד).

  • גסטרו-פולשני
  • טיפול נמרץ נשימתי
  • התאוששות חדרי ניתוח
 • אונקולוגיה

  מחלקה חדשה לאונקולוגיה בשטח של כ- 1,200 מ"ר.

 • טיפול נמרץ כללי

  מבנה חדש של 16 מיטות טיפול נמרץ.

 • המטולוגיה

  מבנה חדש של כ- 650 מ"ר.

 • שיפוץ מחלקות שונות

  גניקולוגיה  / המטולוגיה  /  כירורגיה יד  /  יולדות  /  פסיכיאטריה

 • פרויקטים מיוחדים

  פירי מעליות חיצוניים לבניין  /   שחזור מרפאות חוץ לאחר שריפה.