מרכז לבריאת הנפש גהה , פתח תקווה (שירותי בריאות כללית)

  • מדרגות חירום, שיפוץ מטבח, שירותים מחלקתיים