בית חולים לוינשטיין – מרכז לשיקום , רעננה (שירותי בריאות כללית)

 • בניין מרפאות חוץ

  הקמת מבנה חדש הכולל חדרי רופאים, מעבדות, מלונית, אודיטוריום ועוד, בשטח של כ- 4,000 מ"ר.

 • בניין אשפוז – אזורי אש

  הפרדת בניין האשפוז הקיים לאזורי אש, לרבות מערכות גילוי אש ועשן.

 • מרכז ארצי לבריאות תעסוקתית

  שינוי ושיפוץ כללי של המבנה הכולל – משרדים, מעבדות, מחסנים וכו'.

 • שדרוג מחלקות

  שיפוץ מחלקות אשפוז קיימות.

 • מעליות חדשות

  הוספת 2 מעליות, לרבות עבודות בנייה נלוות למבנה האשפוז.

 • מחלקת ילדים

  שיפוץ יסודי של מחלקת הילדים.